ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.3.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.3.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.3.4 Αλυσίδες Εστιατορίων με βάση το Σουβλάκι και Τύπου Ethnic
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια των Τροφίμων
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Χρόνος Απασχόλησης των Εργαζομένων
Μονομελή Νοικοκυριά
Σημαντικές Ομάδες Καταναλωτών
Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά του Κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά
3.1.1 Τιμές – Προσφορές
3.1.2 Υπηρεσίες Παράδοσης (Delivery)
3.1.3 Μενού και Ποιότητα Πρώτων Υλών
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Εστιατορίων
3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης
3.9 Δίκτυα Καταστημάτων
3.9.1 Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.9.2 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
3.9.3 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
3.9.4 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack-Sandwich
3.9.5 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Σουβλάκι
3.9.6 Δίκτυα Λοιπών Αλυσίδων Εστιατορίων
3.10 Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
4.1 Eξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
4.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
4.3 Βαθμός Συγκέντρωσης - Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3.1 Μερίδια Συνολικής Αγοράς
4.3.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Βurger
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
4.3.4 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Snack-Sandwich
4.3.5 Η Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Σουβλάκι
4.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Στοιχεία της Αγοράς Εστίασης στις Η.Π.Α.
5.1 Γενικά Στοιχεία για την Εστίαση
5.2 Η Αγορά των Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στις Η.Π.Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5
6. Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
6.1 Ορισμός του Franchising
6.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
6.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
6.4 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
Τα Οφέλη για τον Franchisor
Τα Οφέλη για τον Franchisee
Μειονεκτήματα
Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα I: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2008)
Πίνακας 2.2 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2002-2010)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (2005-2011)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης Βάσει Μικτών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Kατάταξη Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης Βάσει Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης Βάσει Κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2011)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2011-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2011)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (2002-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια συνολικής αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στο σύνολο της αγοράς (2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack-Sandwich (2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2010)
Πίνακας 4.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2010)