ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων χειρός εντάσσεται στον κλάδο των
εργαλειομηχανών, ο οποίος ανήκει με τη σειρά του στον ευρύτερο
κλάδο της βαριάς βιομηχανίας. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του
κλάδου: η ανυπαρξία εγχώριων παραγωγικών μονάδων και η κυριαρχία
τριών μεγάλων εισαγωγικών εταιριών που ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα
της αγοράς. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κατά την τριετία
1998-2000 παρουσίασε αυξομειώσεις. Κύριες χώρες προέλευσης των
εργαλείων αποτελούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από τις μη
κοινοτικές χώρες αυξητικές τάσεις εμφανίζουν οι εισαγωγές από Ασία.
Παράλληλα, η Ελλάδα επανεξάγει εργαλεία προς ορισμένες γειτονικές
χώρες.
Οσον αφορά τις σημαντικότερες κατηγορίες εργαλείων, σημειώνεται ότι
τα δράπανα και οι τροχοί κατέλαβαν συνολικά ποσοστό της τάξης του
60% στο σύνολο της κατανάλωσης του 2000. Ακολούθησαν οι σέγες και
τα τριβεία, ενώ αύξηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις
πωλήσεις επεναφορτιζόμενων εργαλείων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Εξοπλισμού
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρικά Εργαλεία Χειρός
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών Εργαλείων Χειρός
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.3 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Εμπορική Πολιτική – Όροι Εμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικών Εργαλείων Χειρός
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Εργαλείων Χειρός
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2 Η Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικών Εργαλείων Χειρός
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. H Ευρωπαική Αγορά Ηλεκτρικών Εργαλείων Χειρός
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εισαγωγής Ηλεκτρικών Εργαλείων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2006)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2007 & 2006)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρικών εργαλείων χειρός
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρικών εργαλείων χειρός (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών εργαλείων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ηλεκτρικών εργαλείων (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ηλεκτρικών εργαλείων ανά εταιρεία / εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Περιγραφή κωδικών εξωτερικού εμπορίου για ηλεκτρικά εργαλεία χειρός
Πίνακας 4.2 Εγχώρια αγορά ηλεκτρικών εργαλείων χειρός (2004-2007)
Πίνακας 4.3 Κατανομή αγοράς ηλεκτρικών εργαλείων χειρός κατά κατηγορία (2007)
Π4.1 Εισαγωγές ηλεκτρικών εργαλείων χειρός ανά κωδικό Intrastat (2002-2006)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών ηλεκτρικών εργαλείων χειρός ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.3 Εξαγωγές ηλεκτρικών εργαλείων χειρός ανά κωδικό Intrastat
(2002-2006)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών ηλεκτρικών εργαλείων χειρός ανά κύρια χώρα προορισμού (2005-2006)