ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.2 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Επενδυτικά Σχέδια
1.5.4 Οδηγίες – Κανονισμοί Ποιότητας Γάλακτος
1.5.5 Αγορανομική Διάταξη 5/2009 (ΦΕΚ 798/Β΄/29.04.2009)
2. Η Ζήτηση Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πρωτογενής Παραγωγή Γάλακτος
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Επιχειρήσεων Βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα
Γάλα Υψηλής Παστερίωσης
Γάλα Μακράς Διαρκείας
Συμπυκνωμένο Γάλα
Γιαούρτι
Βούτυρο
Κρέμα Γάλακτος
Ξυνόγαλο
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γάλακτος Μακράς Διαρκείας – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Συμπυκνωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
4.3.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γιαουρτιού – Μερίδια Αγοράς
4.3.6 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βουτύρου
4.3.7 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέμας Γάλακτος
4.3.8 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ξυνόγαλου και Ποτών με Βάση το Γάλα - Επιδόρπια γάλακτος
4.3.9 Κατά Κεφαλή Κατανάλωση των Κυριοτέρων Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
5.1 Παραδόσεις Γάλακτος
5.2 Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος (2008/09-2014/15)
Πίνακας 1.2 Πωλήσεις γάλακτος 2009/2010-2010/2011 στην Ελλάδα
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή Γαλακτοκομικών Προϊόντων (2005 – 2011)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Εκτιμώμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2005-2010)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού (2020-2050)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών (σε € ) των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2008)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών (σε € ) για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα ανά περιοχή σε ποσότητα (2008)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα με βάση την ετήσια παραγωγή τους (2006,2009)
Πίνακας 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής γάλακτος (προς κατανάλωση) στην Ελλάδα με βάση την ετήσια παραγωγή τους (2006,2009)
Πίνακας 3.3 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2011)
Πίνακας 3.4 Μέση τιμή Γάλακτος (από τους παραγωγούς, 2009-2010)61
Πίνακας 3.5 Κατανομή παραγωγών αγελαδινού γάλακτος ανάλογα με την ποσότητα που παραδίδουν
Πίνακας 3.6 Κατανομή των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος ανά περιφέρεια (2009/2010)
Πίνακας 3.7 Κατανομή παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια
Πίνακας 3.8 Παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (2010)
Πίνακας 3.9 Διαφημιστική δαπάνη γαλακτοκομικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (2005-2010)
Πίνακας 3.12 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.16 Επιχειρήσεις εισαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.17 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2005-2010)
Πίνακας 3.18 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.19 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2011)
Πίνακας 3.20 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (2011)
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.23 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” & Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (2011-2010)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή γαλακτοκομείων και τυροκομείων Ελλάδας (2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων του κλάδου ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2010)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών του κλάδου ανά επωνυμία (2009 - 2010)
Π3.6 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων
(2006-2010)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και διαφόρων ροφημάτων γάλακτος (1996-2011)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή φρέσκου λευκού παστεριωμένου γάλακτος και διαφόρων ροφημάτων γάλακτος (2007-2011)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης* (2006-2011)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή γάλακτος μακράς διαρκείας (1996-2011)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος (1996-2011)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια παραγωγή βιομηχανικού γιαουρτιού (1996-2011)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια παραγωγή βουτύρου γάλακτος (1996-2011)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια παραγωγή κρέμας γάλακτος (1996-2011)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια παραγωγή ξυνόγαλου (1996-2011)
Πίνακας 4.10 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (σε ποσότητα) ανά κατηγορία (2004-2010)
Πίνακας 4.11 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (σε ποσότητα) ανά κατηγορία (2004-2010)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2004-2010)
Πίνακας 4.13 Μερίδια αγοράς εταιρειών στο φρέσκο (λευκό) παστεριωμένο γάλα (2010)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης (1996-2011)
Πίνακας 4.15 Μερίδια αγοράς εταιρειών στο γάλα υψηλής παστερίωσης (2010)
Πίνακας 4.16 Εγχώρια αγορά γάλακτος μακράς διάρκειας (1996-2011)
Πίνακας 4.17 Εγχώρια αγορά συμπυκνωμένου γάλακτος (1996-2011)
Πίνακας 4.18 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς γάλακτος κατά κατηγορία (2003-2011)
Πίνακας 4.19 Εγχώρια αγορά γιαουρτιού (1996-2011)
Πίνακας 4.20 Εγχώρια αγορά βουτύρου (1996-2011)
Πίνακας 4.21 Εγχώρια αγορά κρέμας γάλακτος (1996-2011)
Πίνακας 4.22 Εγχώρια αγορά ξυνόγαλου και ποτών με βάση το γάλα (1996-2011)
Πίνακας 4.23 Κατά κεφαλή κατανάλωση των κυριότερων γαλακτοκομικών προϊόντων (2003-2011)
Π4.1 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2010)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης γαλακτοκομικών προϊόντων (2007-2010)
Π4.3 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2010)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού γαλακτοκομικών προϊόντων (2007-2010)
Π5.1 Ποσοστώσεις Γάλακτος ανά κράτος μέλος της Ε.Ε. (2008/09-2014/15)
Π5.2α Ποσοστώσεις Γάλακτος και υπερβάσεις στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2009/2010)
Π5.2β Ποσοστώσεις Γάλακτος και υπερβάσεις στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2009/2010)
Π5.3α Ποσοστώσεις Γάλακτος και υπερβάσεις στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2010/2011)
Π5.3β Ποσοστώσεις Γάλακτος στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2010/2011)
Π5.4 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.5 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.6 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.7 Παραγωγή γάλακτος (προς κατανάλωση) ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.8 Παραγωγή βουτυρόγαλου ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.9 Παραγωγή κρέμας γάλακτος ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.10 Παραγωγή οξινισθέντος γάλακτος ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.11 Παραγωγή ροφημάτων με βάση το γάλα ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.12 Παραγωγή άλλων νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.13 Παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.14 Παραγωγή γάλακτος σε σκόνη ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.15 Παραγωγή βουτύρου ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.16 Παραγωγή βουτύρου και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων με κίτρινες λιπαρές ουσίες ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)