ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Ορισμός των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.2 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Επενδυτικά Σχέδια
1.5.4 Καθεστώς Ποσοστώσεων
1.5.5 Οδηγίες – Κανονισμοί Ποιότητας Γάλακτος
1.5.6 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων
2. Η Ζήτηση Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες Επηρεασμού της Ζήτησης - Γενικά
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει της παραγωγικής τους δυναμικότητας
Πρωτογενής Παραγωγή και Χρήση Γάλακτος
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.3 Δίκτυα Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.3.1 Όροι Εμπορίου
3.3.2 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Προϊόντα: γάλα εβαπορέ, γάλα ζαχαρούχο, σοκολατούχο γάλα UHT
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων με τη Χρήση Αριθμοδεικτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα
Συμπυκνωμένο Γάλα
Γάλα Υψηλής Παστερίωσης
Γάλα Μακράς Διαρκείας
Βούτυρο
Κρέμα Γάλακτος
Γιαούρτι
Ξυνόγαλο
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Συμπυκνωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γάλακτος Μακράς Διαρκείας – Μερίδια Αγοράς
4.3.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βουτύρου
4.3.6 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέμας Γάλακτος
4.3.7 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γιαουρτιού – Μερίδια Αγοράς
4.3.8 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ξυνόγαλου και Ποτών με Βάση το Γάλα
4.3.9 Κατά Κεφαλή Κατανάλωση των Κυριοτέρων Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ποσότητες και τιμή αναφοράς αγελαδινού γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (σε €)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα κατά μέγεθος νοικοκυριού (σε €)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (σε €)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (σε gr)
Πίνακας 3.1 Κατάταξη γαλακτοκομείων βάσει της ποσότητας επεξεργαζόμενου γάλακτος (1997-2003)
Πίνακας 3.2 Κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει της ετήσιας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (1997, 1999, 2001, 2003)
Πίνακας 3.3 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2006)
Πίνακας 3.4 Παραγωγή και χρήση γάλακτος (1997-2003)
Πίνακας 3.5 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (2001-2006)
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Επιχειρήσεις εισαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2001-2006)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά κατηγορία προϊόντων (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη διάφορων γαλακτοκομικών προϊόντων ανά εταιρεία (2005-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά βιομηχανία/εταιρεία (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών κερδοφόρων επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών ζημιογόνων επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (1994-2006)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος ανά κατηγορία (1994-2006)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή γάλακτος μακράς διαρκείας (1994-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή βουτύρου (1994-2006)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια παραγωγή κρέμας γάλακτος (1994-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια παραγωγή γιαουρτιού ανά κατηγορία (1994-2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια παραγωγή ξυνόγαλου (1996-2006)
Πίνακας 4.8 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2001-2006)
Πίνακας 4.9 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2001-2006)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (1996-2006)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά εβαπορέ γάλακτος (1994-2006)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια αγορά ζαχαρούχου γάλακτος (1994-2006)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης (1996-2006)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά γάλακτος μακράς διάρκειας (1994-2006)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς γάλακτος κατά κατηγορία (1999-2006)
Πίνακας 4.16 Εγχώρια αγορά βουτύρου (1994-2006)
Πίνακας 4.17 Εγχώρια αγορά κρέμας γάλακτος (1994-2006)
Πίνακας 4.18 Εγχώρια αγορά γιαουρτιού (1996-2006)
Πίνακας 4.19 Εγχώρια αγορά ξυνόγαλου και ποτών με βάση το γάλα (1996-2006)
Πίνακας 4.20 Κατά κεφαλή κατανάλωση των κυριότερων γαλακτοκομικών προϊόντων (1996-2004)
Π4.1 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης γαλακτοκομικών προϊόντων (2004-2006)
Π4.3 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού γαλακτοκομικών προϊόντων (2004-2006)
Π5.1 Παραγωγή γάλακτος ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2005)
Π5.2 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2005)
Π5.3 Παραγωγή κρέμας γάλακτος ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2004)
Π5.4 Παραγωγή βουτύρου ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2005)