ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Αρκετές βιομηχανίες πραγματοποιούν αξιόλογες εξαγωγές. Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει πολλές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγαλυτέρων εταιρειών οι οποίες διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με «γνωστό» εμπορικό σήμα, κυρίως μέσω των σούπερ μάρκετ.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή τυριών παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,4% την περίοδο 1993-2011. Οι ποσότητες εισαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά μέχρι και το 2009, ενώ τη διετία 2010-2011 εμφάνισαν μείωση (2010:-5%, 2011:-4%).Οι εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων καταγράφουν ανοδική πορεία τα τελευταία έτη και το 2011 αυξήθηκαν κατά 13% περίπου σε σχέση με το 2010.
Ο όγκος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης τυριών εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,5% την περίοδο 2004-2010, ενώ το 2011 μειώθηκε κατά 2,8%. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από τυριά «ελληνικής παραγωγής», το ποσοστό των οποίων αυξήθηκε τη διετία 2010-2011 (67,6% το 2011 επί της συνολικής κατανάλωσης). Το 2011 περίπου το 14% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης αφορούσε τυποποιημένα τυροκομικά προϊόντα.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4.1 Διάκριση Τυριών
1.4.2 Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
1.5 Οδηγίες – Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
1.6.1 Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.6.2 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.6.3 Οδηγίες – Κανονισμοί Ποιότητας Γάλακτος και Προϊόντων
1.6.4 Επενδυτικά Σχέδια
1.7 Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (EΛ.ΣΤΑΤ.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση των Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τυροκομικών Προϊόντων
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Τυροκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τυροκομικών Προϊόντων
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
3.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.8 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας
3.9 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.10 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
3.12 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Επιχειρήσεων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.13 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας
3.14 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.14.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.14.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Ειδών Διατροφής) και Εμπόριου (Ειδών Διατροφής)
3.15 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.15.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.15.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων Παραγωγής και Εισαγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
3.15.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυροκομικών Προϊόντων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
4.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
4.1.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.1.3 Μερίδια Παραγωγής Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
4.2 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τυροκομικών Προϊόντων
4.3 Εγχώρια Κατανάλωση Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Κατανάλωσης ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
5.1.1 Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
5.1.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
5.1.3 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών ανά Κύρια Χώρα της Ε.Ε.
5.2 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α
5.3 Παραγωγή Γάλακτος (από παραγωγούς) στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
•Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
•Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 1.1 Τα 21 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.
Πίνακας 1.2 Σύνολο Πιστοποιητικών Π.Ο.Π. ανά τυρί (2012)
Πίνακας 1.3 Εθνικές ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος (2008/09-2014/15)
Πίνακας 1.4 Πωλήσεις πρωτογενούς αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα (2009-2011)
Π1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου “Παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων” (2007-2009)
Π1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου “Παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων” (2007-2009)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων (2005 – 2012)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2007-2011)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα (2004/2005, 2008-2009)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2004/2005, 2008-2009)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Εκτιμώμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2005-2010)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού (2020-2050)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2009)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα με βάση την ετήσια παραγωγή τους (2006, 2009)
Πίνακας 3.2 Αριθμός γαλακτοκομείων και τυροκομείων ανά νομική μορφή (2005-2007)
Πίνακας 3.3 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (2004-2011)
Πίνακας 3.4 Μέση τιμή πώλησης γάλακτος (από τους παραγωγούς, 2009-2011)
Πίνακας 3.5 Κατανομή παραγωγών αγελαδινού γάλακτος ανάλογα με την ποσότητα που παραδίδουν
Πίνακας 3.6 Κατανομή των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος ανά περιφέρεια (2009/2010)
Πίνακας 3.8 Παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (8μηνο 2011)
Πίνακας 3.7 Κατανομή παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια
Πίνακας 3.9 Σύνολο διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2011)
Πίνακας 3.12 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων (2006-2011)
Πίνακας 3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.18 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2010)
Πίνακας 3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2009-2010)
Πίνακας 3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2009-2010)
Πίνακας 3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2009-2010)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της SHM HELLAS - ΠΗΛΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. & ΥΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΙΜΟΣ FOOD GROUP Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΥΡΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.42 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2010
Πίνακας 3.43 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2010)
Πίνακας 3.44 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010)
Πίνακας 3.45 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2010)
Πίνακας 3.46 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.47 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006 - 2011)
Πίνακας 3.48 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.49 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.50 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.51 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.52 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.53 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2010)
Πίνακας 3.54 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2009-2010)
Πίνακας 3.55 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.56 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.57 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LEADER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.58 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VIKO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.59 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.60 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ Δ. Σ. & ΥΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.61 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.62 Αριθμός εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2010
Πίνακας 3.63 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2010)
Πίνακας 3.64 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010)
Πίνακας 3.65 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2010)
Πίνακας 3.66 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.67 Πιστοληπτική ικανότητα (2011) των κλάδων: βιομηχανία (ειδών διατροφής) και εμπόριο (ειδών διατροφής)
Πίνακας 3.68 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.69 Συναλλακτική συμπεριφορά των ευρύτερων κλάδων παραγωγής και εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2011 - 2010)
Πίνακας 3.70 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: βιομηχανία “είδη διατροφής” & εμπόριο “είδη διατροφής” (2011-2010)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή γαλακτοκομείων και τυροκομείων Ελλάδας (2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2005-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία τυροκομικών προϊόντων και εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2011)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2006)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2007-2011)
Πίνακας 4.4 Παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2008 - 2011)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2011)
Πίνακας 4.6 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μαλακών τυριών (2011)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών (2011)
Πίνακας 4.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2005-2011)
Πίνακας 4.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2005-2011)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των τυροκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2006-2011)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2011)
Πίνακας 4.12 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2001-2011)
Πίνακας 4.13 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (1995-2011)
Πίνακας 4.14 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων (2000 - 2011)
Πίνακας 4.15 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στο σύνολο της κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2011)
Π4.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2009-2011)
Π4.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2009 - 2011)
Π4.5 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, με βάση το είδος του γάλακτος (1994-2004)
Πίνακας 5.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2011)
Πίνακας 5.2 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2011)
Π5.1 Παραγωγή τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.2 Παραγωγή λιωμένων τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.3 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.4 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γερμανία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.5 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.6 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γαλλία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.7 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.8 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ιταλία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.9 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.10 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ολλανδία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.11 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.12 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Πολωνία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.13 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.14 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.15 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ισπανία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.16 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ισπανία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.17 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Δανία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.18 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Δανία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.19 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Αυστρία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.20 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Αυστρία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.21 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Ρουμανία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.22 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Ρουμανία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.23 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Βουλγαρία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.24 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.25 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Τσεχία ανά χώρα προέλευσης (2009 - 2011)
Π5.26 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Τσεχία κατά χώρα προορισμού (2009 - 2011)
Π5.27 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (2000-2010)
Π5.28 Ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος ανά κράτος μέλος της Ε.Ε. (2008/09-2014/15)
Π5.29α Ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος και υπερβάσεις στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2009/2010)
Π5.29β Ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος και υπερβάσεις στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2009/2010)
Π5.30α Ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος και υπερβάσεις στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2010/2011)
Π5.30β Ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος στις Χώρες της Ε.Ε. (Έτος 2010/2011)
Π5.31 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.32 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)
Π5.33 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2001-2010)