ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών δραστηριοποιούνται αρκετές μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και λίγες μεγάλες εταιρείες οι οποίες είτε ασχολούνται αποκλειστικά με την εμφιάλωση νερού, είτε δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και ποτών.
Η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (σε ποσότητα) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 12%. Το 2009 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%). Το 2010 ο όγκος της κατανάλωσης παρουσίασε πτώση περίπου 4,5%, ενώ το 2011 η αγορά μειώθηκε περαιτέρω με ρυθμό 8% περίπου. Το εξωτερικό εμπόριο του κλάδου είναι περιορισμένο. Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης είναι πολύ χαμηλός (περίπου 1%), οι δε εξαγωγές καλύπτουν περίπου το 3% της συνολικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή εμφιαλωμένων νερών καταλαμβάνει η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών με ποσοστό 72% το 2011. Ακολουθούν τα επιτραπέζια και ανθρακούχα νερά με μερίδιο 23,5% και 4,5% αντίστοιχα, το ίδιο έτος.
Τα τελευταία κυρίως έτη, παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των “branded” προϊόντων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικές Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Εμφιαλωμένων Νερών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εμφιαλωμένων Νερών
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής – Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ και Εμπόριο ‘‘Ποτά’’
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ και Εμπόριο ‘‘Ποτά’’
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.9 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών 12 Βασικών Εταιρειών Εμφιάλωσης Νερών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
3.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.11 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.12 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εμφιαλωμένων Νερών
4.2.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Eμφιαλωμένων Νερών– Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
4.4 Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές

Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Ταξινόμηση Πηγών της Ελλάδας κατά Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2011)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π2.2 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2001-2010)
Π2.3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2010)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη διατροφής κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2006-2011)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου : Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ (2011)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου : Εμπόριο ‘‘Ποτά’’ (2011)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου : Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ (2011-2010)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου : Εμπόριο ‘‘Ποτά’’ (2011-2010)
Πίνακας 3.9 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2006 – 2010)
Πίνακας 3.10 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2006 – 2010)
Πίνακας 3.11 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2006 – 2010)
Πίνακας 3.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2006 – 2010)
Πίνακας 3.13 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2006 – 2010)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2009-2010)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού (2009-2010)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COCA – COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NESTLE WATERS DIRECT A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PEPSICO-ΗΒΗ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 74
και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ NATURA M Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β. & E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.30 Κατάταξη επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.31 Κατάταξη επιχειρήσεων εμφιαλώσεως νερού βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.32 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 3.33 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένων νερών (2006-2010)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών (2007-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εμφιαλωμένων νερών (1990-2011)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών ανά κατηγορία (2011) Πίνακας 4.3 Διάρθρωση του κόστους παραγωγής εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2005-2010)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2005-2010)
Πίνακας 4.6 Εμπορικό ισοζύγιο εμφιαλωμένων νερών (2005-2010)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών (1990-2011)
Πίνακας 4.8 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (1990-2011)
Πίνακας 4.9 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2011)
Π4.1 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.2 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών κατά κύρια χώρα προορισμού (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών 24 χωρών της Ε.Ε. (2005-2010)
Πίνακας 5.2 Αγορά εμφιαλωμένου νερού στις ΗΠΑ σε όγκο και αξία (2004-2009)
Πίνακας 5.3 Κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στις ΗΠΑ
(2004-2009)
Π5.1 Κατανάλωση Εμφιαλωμένων Νερών 24 Χωρών της Ε.Ε. (2004-2010)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού (2004, 2009)
Π5.3 Κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στις κυριότερες χώρες παγκοσμίως (2004, 2009)