ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα
μας είναι ουσιαστικά εισαγωγικές και προμηθεύονται τα προϊόντα τους
από διάφορους οίκους του εξωτερικού. Η παραγωγική δραστηριότητα
συγκεντρώνεται σε ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Στην εγχώρια αγορά
διατίθεται ευρεία γκάμα οπτικοακουστικών συσκευών, η οποία
περιλαμβάνει από παγκοσμίως γνωστά και πολυδιαφημιζόμενα εμπορικά
σήματα (brand names) έως συσκευές μικρότερων κατασκευαστών, καθώς και
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private labels). Οι εξελίξεις της αγοράς
οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία και συγκεκριμένα από τον
τομέα της Υψηλής Ευκρίνειας (High Definition), ο οποίος αγγίζει πλέον
κάθε κατηγορία συσκευής εικόνας (αναπαραγωγή, εγγραφή, απεικόνιση).
Εξετάζοντας κάθε κύρια κατηγορία συσκευών ξεχωριστά, προκύπτουν τα
εξής: Η αγορά των έγχρωμων τηλεοράσεων αυξήθηκε κατά 9,7% το 2008 σε
σχέση με το 2007, ενώ οι πωλήσεις συσκευών DVD μειώθηκαν κατά 8,0%.
Πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σε βιντεοπροβολείς και βιντεοκάμερες
κατά 6,7% και 2,9% αντίστοιχα, το ίδιο έτος.
Οι πωλήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων Hi-Fi παρουσίασαν ελαφρώς
πτωτικές τάσεις το 2008, η δε εξέλιξη της αγοράς μεμονωμένων
συσκευών Hi-Fi εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία των
συστημάτων Home Cinema, οι πωλήσεις των οποίων παρουσιάζουν ανοδικές
τάσεις τα τελευταία έτη. Η αγορά των φορητών συσκευών ήχου είναι
ανοδική λόγω της ζήτησης για συσκευές mp3. Τέλος, οι πωλήσεις των
ηχητικών συστημάτων αυτοκινήτου παρουσίασαν μείωση κατά 8,1% το
2008/2007.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή
2. Η Ζήτηση για Μηχανήματα Ήχου και Εικόνας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία και Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.3.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Kλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4 Λιανικό Εμπόριο Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Συσκευών
Αγοραστικοί Όμιλοι Καταστηματαρχών
Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής
Μεμονωμένα Καταστήματα
Γενικά πληροφοριακά στοιχεία
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
4.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
4.1.1 Έγχρωμες Τηλεοράσεις
4.1.2 DVD
4.1.3 Βιντεοπροβολείς
4.1.4 Βιντεοκάμερες
4.1.5 Συσκευές Hi-Fi
4.1.6 Ηχητικά Συστήματα Αυτοκινήτου
4.2 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
4.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
5.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
5.2 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Yποκατάστατα Προϊόντα ή Yπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών ήχου και εικόνας (1998-2006)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2000-2008)
Πίνακας 2.3 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη αριθμού γάμων (2000-2007)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ανάλογα με την κοινωνικο - επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη μηχανημάτων ήχου και εικόνας ανά κατηγορία (2004-2008)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης μηχανημάτων ήχου και εικόνας ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη μηχανημάτων ήχου και εικόνας ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς έγχρωμων τηλεοράσεων (1994-2008)
Πίνακας 4.2 Κατανομή της εγχώριας αγοράς έγχρωμων τηλεοράσεων (2005-2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συσκευών DVD (2000-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συσκευών βίντεο (1995-2004)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιντεοπροβολέων (2002-2008)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε βιντεοκάμερες (1995-2008)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ηχητικών συστημάτων αυτοκινήτου (1996-2008)
Π4.1 Εισαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2004-2008)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων μέχρι 17΄΄ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων από 17΄΄ έως 20΄΄ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων από 20΄΄ έως 28΄΄ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων 28΄΄ και άνω ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών widescreen τηλεοράσεων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών DVD - βίντεο ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών σε βιντεοκάμερες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.9 Ανάλυση των εισαγωγών βιντεοπροβολέων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.10 Ανάλυση των εισαγωγών ολοκληρωμένων συστημάτων Hi-Fi ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.11 Ανάλυση των εισαγωγών ενισχυτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.12 Ανάλυση των εισαγωγών πικ-απ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.13 Ανάλυση των εισαγωγών CD-Player ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.14 Ανάλυση των εισαγωγών μαγνητοφώνων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.15 Ανάλυση των εισαγωγών ραδιοφωνικών δεκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.16 Ανάλυση των εισαγωγών ραδιοενισχυτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.17 Ανάλυση των εισαγωγών ηχείων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.18 Ανάλυση των εισαγωγών φορητών συσκευών ήχου ανά κύρια χώρα προέλευσης
(2005-2007)
Π4.19 Ανάλυση των εισαγωγών ραδιοκασετόφωνων και ράδιο-CD αυτοκινήτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.20 Ανάλυση των εισαγωγών ηχείων αυτοκινήτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.21 Εξαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2004-2008)
Π4.22 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή μηχανημάτων ήχου και εικόνας σημαντικών χωρών της Ε.Ε. (2005-2007)
Π5.2 Εισαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2005-2007)
Π5.3 Εξαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2005-2007)