ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή
2. Η Ζήτηση για Μηχανήματα Ήχου και Εικόνας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία και Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
3.2 Απογραφικά Στοιχεία του Χονδρικού Εμπορίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Kλάδου με τη Χρήση Αριθμοδεικτών
Κερδοφορία των επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων
Ρευστότητα των επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
Ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού
3.5 Λιανικό Εμπόριο Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
4.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
4.1.1 Έγχρωμες Τηλεοράσεις
4.1.2 DVD - Βίντεο
4.1.3 Βιντεοπροβολείς
4.1.4 Βιντεοκάμερες
4.1.5 Συσκευές Hi-Fi
4.1.6 Ηχητικά Συστήματα Αυτοκινήτου
4.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
4.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Κατηγορία-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Κατηγορία
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών ήχου και εικόνας (1998-2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη αριθμού γάμων (1998-2005)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ανάλογα με την κοινωνικο - επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής (2003)
Πίνακας 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (2003)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιριών εισαγωγής μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2006)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών (2003)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μηχανημάτων ήχου και εικόνας ανά κατηγορία (2002-2006)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης μηχανημάτων ήχου και εικόνας ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη μηχανημάτων ήχου και εικόνας ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς έγχρωμων τηλεοράσεων (1994-2006)
Πίνακας 4.2 Κατανομή αγοράς έγχρωμων τηλεοράσεων (2005-2006)
2005
2006
Πίνακας 4.3 Κατανομή των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων ανά διάσταση οθόνης (2001-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συσκευών DVD (2000-2006)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συσκευών βίντεο (1995-2004)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιντεοπροβολέων (2002-2006)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος αγοράς σε βιντεοκάμερες (1995-2006)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος αγοράς ηχητικών συστημάτων αυτοκινήτου (1996-2006)
Π4.1 Εισαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2006)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων μέχρι 17΄΄ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων από 17΄΄ έως 20΄΄ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων από 20΄΄ έως 28΄΄ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.5 Ανάλυση εισαγωγών έγχρωμων τηλεοράσεων 28΄΄ και άνω ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών βίντεο – DVD ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών σε βιντεοκάμερες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών βιντεοπροβολέων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.9 Ανάλυση των εισαγωγών ολοκληρωμένων συστημάτων Hi-Fi ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.10 Ανάλυση των εισαγωγών ενισχυτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2002-2004)
Π4.11 Ανάλυση εισαγωγών πικ-απ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.12 Ανάλυση των εισαγωγών CD-Player ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.13 Ανάλυση των εισαγωγών μαγνητοφώνων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.14 Ανάλυση των εισαγωγών ραδιοφωνικών δεκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.15 Ανάλυση των εισαγωγών ραδιοενισχυτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.16 Ανάλυση των εισαγωγών ηχείων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.17 Ανάλυση των εισαγωγών φορητών συσκευών ήχου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.18 Ανάλυση των εισαγωγών ραδιοκασετόφωνων και ράδιο-CD αυτοκινήτου (2004-2006)
Π4.19 Ανάλυση των εισαγωγών ηχείων αυτοκινήτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.20 Εξαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2001-2006)
Π4.21 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1997-2006)