Επιλεξτε Χωρα

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών. Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών. Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων. Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

NACE 2

462

  • 4621 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών
  • 4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
  • 4623 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
  • 4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
ROMANIA

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF