Επιλεξτε Χωρα

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

NACE 2

36

  • 360 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
    • 3600 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
ROMANIA

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF