Επιλεξτε Χωρα

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Αποθήκευση. Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

NACE 2

52

 • 521 Αποθήκευση
  • 5210 Αποθήκευση
 • 522 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
  • 5221 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
  • 5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
  • 5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
  • 5224 Διακίνηση φορτίων
  • 5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
ROMANIA

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF