Επιλεξτε Χωρα

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

NACE 2

75

  • 750 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
    • 7500 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
BULGARIA

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF