Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών. Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

NACE 2

79

  • 791 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
    • 7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
    • 7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
  • 799 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
    • 7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
BULGARIA

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF