Επιλεξτε Χωρα

Τηλεπικοινωνίες

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

NACE 2

61

 • 611 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • 6110 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 • 612 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • 6120 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 • 613 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • 6130 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 • 619 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • 6190 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
GREECE

Τηλεπικοινωνίες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF