Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Λλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

NACE 2

88

  • 881 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
    • 8810 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  • 889 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
    • 8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
    • 8899 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
ROMANIA

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF