Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών. Δραστηριότητες καθαρισμού. Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

NACE 2

81

 • 811 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
  • 8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
 • 812 Δραστηριότητες καθαρισμού
  • 8121 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
  • 8122 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
  • 8129 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
 • 813 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
  • 8130 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
BULGARIA

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF