Επιλεξτε Χωρα

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

NACE 2

72

  • 721 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
    • 7211 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
    • 7219 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
  • 722 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
    • 7220 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
GREECE

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF