Επιλεξτε Χωρα

Retail sale in non-specialised stores

Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating. Other retail sale in non-specialised stores

NACE 2

471

  • 4711 Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
  • 4719 Other retail sale in non-specialised stores
ROMANIA

Retail sale in non-specialised stores

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF