Επιλεξτε Χωρα

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

NACE 2

471

  • 4711 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
  • 4719 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
BULGARIA

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF