Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον

Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ'οίκον. Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ'οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και χρήση ουσιών. Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ή ς) νοσοκόμου κατ'οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Λλλες δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ'οίκον

NACE 2

87

 • 871 Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον
  • 8710 Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον
 • 872 Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και χρήση ουσιών
  • 8720 Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και χρήση ουσιών
 • 873 Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ή ς) νοσοκόμου κατ' οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  • 8730 Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
 • 879 Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον
  • 8790 Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον
ROMANIA

Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF