Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών. Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

NACE 2

77

 • 771 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
  • 7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
  • 7712 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
 • 772 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
  • 7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
  • 7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
  • 7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 • 773 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών
  • 7731 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • 7732 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
  • 7733 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
  • 7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
  • 7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
  • 7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
 • 774 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • 7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
GREECE

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP