Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

Ραδιοφωνικές εκπομπές. Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές

NACE 2

60

  • 601 Ραδιοφωνικές εκπομπές
    • 6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές
  • 602 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές
    • 6020 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές
GREECE

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF