Επιλεξτε Χωρα

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες. Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

NACE 2

18

 • 181 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
  • 1811 Εκτύπωση εφημερίδων
  • 1812 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
  • 1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
  • 1814 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
 • 182 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
  • 1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
ROMANIA

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF