Επιλεξτε Χωρα

Printing and reproduction of recorded media

Printing and service activities related to printing. Reproduction of recorded media

NACE 2

18

 • 181 Printing and service activities related to printing
  • 1811 Printing of newspapers
  • 1812 Other printing
  • 1813 Pre-press and pre-media services
  • 1814 Binding and related services
 • 182 Reproduction of recorded media
  • 1820 Reproduction of recorded media
BULGARIA

Printing and reproduction of recorded media

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF