Επιλεξτε Χωρα

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας. Αλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

NACE 2

53

  • 531 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
    • 5310 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
  • 532 Αλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
    • 5320 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
GREECE

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF