Επιλεξτε Χωρα

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών. Κατασκευή μουσικών οργάνων. Κατασκευή αθλητικών ειδών. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους. Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών. Μεταποιητικές δραστηριότητες π. δ. κ. α.

NACE 2

32

 • 321 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
  • 3211 Κοπή νομισμάτων
  • 3212 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
  • 3213 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
 • 322 Κατασκευή μουσικών οργάνων
  • 3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων
 • 323 Κατασκευή αθλητικών ειδών
  • 3230 Κατασκευή αθλητικών ειδών
 • 324 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
  • 3240 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 • 325 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
  • 3250 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
 • 329 Μεταποιητικές δραστηριότητες π. δ. κ. α.
  • 3291 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
  • 3299 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ROMANIA

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF