Επιλεξτε Χωρα

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου. Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π. δ. κ. α.

NACE 2

82

 • 821 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
  • 8211 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
  • 8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
 • 822 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
  • 8220 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
 • 823 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
  • 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 829 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π. δ. κ. α.
  • 8291 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
  • 8292 Δραστηριότητες συσκευασίας
  • 8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ROMANIA

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF