Επιλεξτε Χωρα

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

NACE 2

09

  • 091 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
    • 0910 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • 099 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
    • 0990 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
GREECE

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF