Επιλεξτε Χωρα

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος. Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

NACE 2

07

  • 071 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 0710 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
  • 072 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 0721 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 0729 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
ROMANIA

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF