Επιλεξτε Χωρα

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμενων οχημάτων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα- κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμενων οχημάτων. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

NACE 2

29

 • 291 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
  • 2910 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 292 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα- κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμενων οχημάτων
  • 2920 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • 293 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
  • 2931 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
  • 2932 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
GREECE

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμενων οχημάτων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF