Επιλεξτε Χωρα

Manufacture of leather and related products

Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur. Manufacture of footwear

NACE 2

15

  • 151 "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur"
    • 1511 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
    • 1512 Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
  • 152 Manufacture of footwear
    • 1520 Manufacture of footwear
ROMANIA

Manufacture of leather and related products

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF