Επιλεξτε Χωρα

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και έλεγχου του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης. Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού. Κατασκευή οικιακών συσκευών. Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

NACE 2

27

 • 271 Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και έλεγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
  • 2711 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
  • 2712 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
 • 272 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
  • 2720 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 • 273 Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης
  • 2731 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
  • 2732 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
  • 2733 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
 • 274 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
  • 2740 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
 • 275 Κατασκευή οικιακών συσκευών
  • 2751 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
  • 2752 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 • 279 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
  • 2790 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
BULGARIA

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF