Επιλεξτε Χωρα

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας. Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης-κατασκευή ρολογιών. Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης. Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού. Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

NACE 2

26

 • 261 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
  • 2611 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
  • 2612 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
 • 262 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
  • 2620 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
 • 263 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
  • 2630 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
 • 264 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
  • 2640 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
 • 265 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης-κατασκευή ρολογιών
  • 2651 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
  • 2652 Κατασκευή ρολογιών
 • 266 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
  • 2660 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
 • 267 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
  • 2670 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
 • 268 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
  • 2680 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
GREECE

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF