Επιλεξτε Χωρα

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

NACE 2

21

  • 211 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
    • 2110 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
  • 212 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
    • 2120 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
BULGARIA

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF