Επιλεξτε Χωρα

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Ασφάλιση. Αντασφάλιση. Συνταξιοδοτικά ταμεία

NACE 2

65

 • 651 Ασφάλιση
  • 6511 Ασφάλειες ζωής
  • 6512 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
 • 652 Αντασφάλιση
  • 6520 Αντασφάλιση
 • 653 Συνταξιοδοτικά ταμεία
  • 6530 Συνταξιοδοτικά ταμεία
ROMANIA

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF