Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες-δικτυακές πύλες. Λλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

NACE 2

63

  • 631 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες-δικτυακές πύλες
    • 6311 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
    • 6312 Δικτυακές πύλες
  • 639 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
    • 6391 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
    • 6399 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
GREECE

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF