Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Νοσοκομειακές δραστηριότητες. Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων. Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

NACE 2

86

 • 861 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
  • 8610 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
 • 862 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων
  • 8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
  • 8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
  • 8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
 • 869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
  • 8690 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
BULGARIA

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF