Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδήλωσης και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Δραστηριότητες παροχής ποτών

NACE 2

56

 • 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • 562 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδήλωσης και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
  • 5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  • 5629 Άλλες υπηρεσίες εστίασης
 • 563 Δραστηριότητες παροχής ποτών
  • 5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
BULGARIA

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF