Επιλεξτε Χωρα

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια Αλιεία

Αλιεία. Υδατοκαλλιέργεια

NACE 2

03

  • 031 Αλιεία
    • 0311 Θαλάσσια αλιεία
    • 0312 Αλιεία γλυκών υδάτων
  • 032 Υδατοκαλλιέργεια
    • 0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
    • 0322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
GREECE

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια Αλιεία

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF