Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης. Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου. Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα. Αλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

NACE 2

64

 • 641 Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης
  • 6411 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών
  • 6419 Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης
 • 642 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
  • 6420 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
 • 643 Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα
  • 6430 Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα
 • 649 Αλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
  • 6491 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
  • 6492 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες
  • 6499 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.
GREECE

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF