Επιλεξτε Χωρα

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Άντληση αργού πετρελαίου. Άντληση φυσικού αερίου

NACE 2

06

  • 061 Άντληση αργού πετρελαίου
    • 0610 Άντληση αργού πετρελαίου
  • 062 Άντληση φυσικού αερίου
    • 0620 Άντληση φυσικού αερίου
BULGARIA

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF