Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες απασχόλησης

Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας. Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας. Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού

NACE 2

78

  • 781 Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
    • 7810 Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
  • 782 Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
    • 7820 Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
  • 783 Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
    • 7830 Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
BULGARIA

Δραστηριότητες απασχόλησης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF