Επιλεξτε Χωρα

Έργα πολιτικού μηχανικού

Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Κατασκευή κοινωφελών έργων. Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού

NACE 2

42

 • 421 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών
  • 4211 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
  • 4212 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
  • 4213 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
 • 422 Κατασκευή κοινωφελών έργων
  • 4221 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με υγρά
  • 4222 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών
 • 429 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού
  • 4291 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
  • 4299 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
BULGARIA

Έργα πολιτικού μηχανικού

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF