Επιλεξτε Χωρα

Αεροπορικές μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών. Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές

NACE 2

51

  • 511 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
    • 5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
  • 512 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές
    • 5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
    • 5122 Διαστημικές μεταφορές
GREECE

Αεροπορικές μεταφορές

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF