Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες οργανώσεων

Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων. Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων

NACE 2

94

 • 941 Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων
  • 9411 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων
  • 9412 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων
 • 942 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
  • 9420 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • 949 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων
  • 9491 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
  • 9492 Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων
  • 9499 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
GREECE

Δραστηριότητες οργανώσεων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF