Επιλεξτε Χωρα

Accommodation

Hotels and similar accommodation. Holiday and other short-stay accommodation. Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks. Other accommodation

NACE 2

55

 • 551 Hotels and similar accommodation
  • 5510 Hotels and similar accommodation
 • 552 Holiday and other short-stay accommodation
  • 5520 Holiday and other short-stay accommodation
 • 553 Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
  • 5530 Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
 • 559 Other accommodation
  • 5590 Other accommodation

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF