ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εισαγωγικές και προμηθεύονται τα προϊόντα τους από οίκους του εξωτερικού. Η εγχώρια παραγωγή είναι συγκεντρωμένη σε ελάχιστες επιχειρήσεις και περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Επίσης, ορισμένες αλυσίδες καταστημάτων καθώς και αγοραστικοί όμιλοι καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, παράλληλα με το λιανικό εμπόριο ασχολούνται και με την εισαγωγή λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
Η συνολική εγχώρια αγορά (σε τεμάχια) των εξεταζόμενων προϊόντων ακολούθησε γενικά ανοδική πορεία κατά τη χρονική περίοδο 1993-2008. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (σε όρους ποσότητας) διαμορφώθηκε σε 3,7%. Ωστόσο, την περίοδο 2009-2015 όλες οι κατηγορίες προϊόντων ακολουθούν φθίνουσα πορεία, ενώ από το 2016 δείχνει να ανακάμπτει. Συγκεκριμένα, η συνολική αγορά για το 2018 κατέγραψε αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η κατηγορία των ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών - καταψυκτών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας (34% το 2018), ενώ ακολουθούν τα πλυντήρια ρούχων (28%) και οι ηλεκτρικές κουζίνες (21%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
2.Η Ζήτηση για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Το Λιανεμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.3Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.6Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.7.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά) και Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές)
3.7.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.4Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.7.5Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά) και Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές)
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.4Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2013-2017
4.5Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2016-2017
4.6Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.7Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.Η Αγορά των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.1Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.1.1Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.1.2Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2Εγχώρια Αγορά Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.2.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.2.2Ψυγεία-Ψυγειοκαταψύκτες-Καταψύκτες
5.2.3Ηλεκτρικές Κουζίνες
5.2.4 Απορροφητήρες
5.2.5 Φούρνοι Μικροκυμάτων
5.2.6 Πλυντήρια Ρούχων
5.2.7 Πλυντήρια Πιάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Η Αγορά Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών σε Χώρες του Εξωτερικού
7.Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών του κλάδου
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2005-2017)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή (2015-2018)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2005-2019*)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2017)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2018)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2008-2018)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2008-2018)
Π2.7 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Απρίλιος 2019/2018)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2014-2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2019, 8-μηνο)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές» (2019, 8-μηνο)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών (2019-2018)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2019-2018)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές» (2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.9 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.10 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.11 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.13 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.14 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.15 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.16 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DE' LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ, Π., Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εισαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2015-2018)
Πίνακας 5.2 Εξαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2015-2018)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια αγορά λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε αξία (2010-2019)
Πίνακας 5.4 Συνολικό μέγεθος αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (1993-2019)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια αγορά ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (1993-2019)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά ηλεκτρικών κουζινών (1993-2019)
Πίνακας 5.7 Εγχώρια αγορά απορροφητήρων (1993-2019)
Πίνακας 5.8 Μέγεθος αγοράς φούρνων μικροκυμάτων (1993-2019)
Πίνακας 5.9 Μέγεθος αγοράς πλυντηρίων ρούχων (1993-2019)
Πίνακας 5.10 Εγχώρια αγορά πλυντηρίων πιάτων ανά κατηγορία (1993-2019)
Π5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2015-2018)
Π5.2 Εξέλιξη των εξαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2015-2018)
Π5.3 Ανάλυση των εισαγωγών ψυγείων-καταψυκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.4 Ανάλυση των εισαγωγών κουζινών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.5 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.6 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων μικροκυμάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.7 Ανάλυση των εισαγωγών απορροφητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.8 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων ρούχων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.9 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων πιάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.10 Ανάλυση των εξαγωγών ψυγείων-καταψυκτών κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.11 Ανάλυση των εξαγωγών κουζινών κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.12 Ανάλυση των εξαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.13 Ανάλυση των εξαγωγών φούρνων μικροκυμάτων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.14 Ανάλυση των εξαγωγών απορροφητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.15 Ανάλυση των εξαγωγών πλυντηρίων ρούχων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.16 Ανάλυση των εξαγωγών πλυντηρίων πιάτων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις κατασκευαστών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2013-2018)