ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικό του κλάδου των αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης είναι η σημαντική συρρίκνωση του αριθμού των καταστημάτων τους τα τελευταία έτη, καθώς και η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες μικρομεσαίου μεγέθους αλυσίδες. Άμεσο επακόλουθο είναι η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων για την απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά.
Η εγχώρια λιανική αγορά χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (αξία πωλήσεων μόνο μέσω αλυσίδων καταστημάτων) έπειτα από μια μακρά περίοδο ανοδικής πορείας, από το 2008 και μετά είναι φθίνουσα, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 16,3% την περίοδο 2008-2014. Η μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη τα έτη 2010-2012, ενώ την επόμενή διετία (2013-2014) το ποσοστό μείωσης επιβραδύνθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, το 2014 η αγορά μειώθηκε κατά 4%. Η πτωτική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2015 με χαμηλότερο όμως ρυθμό.
Ο αριθμός των καταστημάτων (εταιρικά και franchising) 11 αλυσίδων ανέρχεται σε 251 (στοιχεία Απριλίου 2015) έναντι 464 καταστημάτων το 2010 (23 αλυσίδες). Συγκρίνοντας μόνο όσες αλυσίδες λειτουργούσαν το 2010 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα, σημειώνεται μείωση 25,5% στον αριθμό των καταστημάτων τους (2010:267 καταστήματα, 2015:199 καταστήματα).
Από το σύνολο των 251 καταστημάτων, το 55% εκμεταλλεύονται δικαιοδόχοι επιχειρήσεις (franchisees), ενώ το 45% αφορά εταιρικά καταστήματα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά
1.4 Άλλες Κατηγορίες Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στη Λιανική Διάθεση Οικιακών Χρηστικών Ειδών
1.5 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
2. Η Ζήτηση για Οικιακά Χρηστικά Είδη
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Κρυστάλλων, Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Δώρων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.5 Κατάταξη Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης Βάσει Κερδοφορίας
3.6 Οικονομικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών – Βαθμός Συγκέντρωσης
Λιανικό Εμπόριο Χρηστικών Ειδών σε μη Ειδικευμένα Καταστήματα
Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
4.3 Χωροταξική Κατανομή των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
6. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο
6.2 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking των Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
• Benchmarking των Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός τελεσθέντων γάμων (2004-2013)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2013)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2012, 2013)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2013)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2012)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2009-2014)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια
σε χιλ. μ2 (2009-2014)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2009-2014)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2014)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2012-2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2012-2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2012-2013)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CHRIST HELLAS ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ - ΒΟΤΤΑ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PALLET STORES A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ZEBRA - ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ" Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2013/12)
Πίνακας 3.19 Κατάταξη επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.22 Κατάταξη επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης βάσει κερδοφορίας (2012-2013)
Πίνακας 3.23 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.24 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά” (2014)
Πίνακας 3.25 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.26 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο “Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά” (2014-2013)
Π3.1 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων, ειδών οικιακού εξοπλισμού και δώρων (2010-2014)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων (2013-2014)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ειδών οικιακού εξοπλισμού (2013-2014)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων δώρων (2013-2014)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων χονδρικής (κυρίως) πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων χονδρικής (κυρίως) πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων χονδρικής (κυρίως) πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης χονδρικής (κυρίως) πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων χονδρικής (κυρίως) πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2009-2013)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος λιανικής αγοράς χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης μέσω αλυσίδων καταστημάτων (1997-2014)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς (2014)
Π4.1 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (Απρίλιος 2015)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης στην Ε.Ε. (2009-2013)
Πίνακας 5.2 Λιανικές Πωλήσεις χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης* στη Μ. Βρετανία (2008-2012)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις καταστημάτων οικιακών χρηστικών ειδών στις ΗΠΑ (2006-2013)
Πίνακας 5.4 Λιανική αγορά οικιακών χρηστικών ειδών στη Γαλλία (2004-2012)
Πίνακας 5.5 Αριθμός καταστημάτων λιανικής πώλησης οικιακών χρηστικών ειδών στη Γαλλία (2008-2012)