ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Ο κλάδος της εστίασης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας επιχειρήσεων, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα και αφορά τα καταστήματα στα οποία προσφέρεται ποικιλία φαγητών σε “καθισμένους” πελάτες και όπου η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται από σερβιτόρους (π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, κ.ά.). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους που λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς εστίασης παρουσίασε σημαντική μείωση την περίοδο 2009-2016, απόρροια της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας (περίοδος ύφεσης). Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης (μικρότερες μέσες αποδείξεις) επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο της εστίασης.
Ωστόσο, την τελευταία τριετία (2017-2019) παρατηρείται σταδιακή άνοδος της αγοράς, γεγονός που οφείλεται (ως ένα βαθμό) στη σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας (αφίξεις αλλοδαπών τουριστών), καθώς και στην ελαφρά ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας. Το 2019 η αξία της αγοράς εκτιμάται αυξημένη κατά 6,5% έναντι του 2018.
Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα αντιστράφηκε το πρώτο δίμηνο του 2020, καθώς σύμφωνα με φορείς του κλάδου, η αγορά της εστίασης επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος, η οποία οδήγησε σε μείωση του κύκλου εργασιών το συγκεκριμένο διάστημα σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους
Η κατηγορία καταστημάτων “ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, ψητοπωλεία” αποτελεί την κυριότερη κατηγορία για το 2019 (ποσοστό 33,5%). Η κατηγορία αυτή των καταστημάτων φαίνεται ότι έχει διευρύνει το μερίδιό της σε σχέση με το 2017. Ακολουθούν τα καταστήματα που προσφέρουν μεσογειακή, διεθνή και ethnic κουζίνα (ποσοστό 27,8%). Η κατηγορία “bistro, all day bar restaurants, καφεστιατόρια” συμμετέχει με ποσοστό 17,7%, καταγράφοντας πτωτική τάση σε σχέση με το 2017. Ξεχωριστή θέση έχουν οι πιτσαρίες και τα ιταλικά εστιατόρια. Το ποσοστό της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκε σε 12% το 2019, σημειώνοντας άνοδο σε σύγκριση με το 2017.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες Εστίασης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων τη Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου των Εστιατορίων – Κέντρων Διασκέδασης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2014-2018)
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2017-2018)
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά των Εστιατορίων
Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Προβλήματα – Επιπτώσεις του Covid – 19
Στοιχεία Ευρωπαϊκής - Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Η Αγορά Εστίασης των Η.Π.Α.
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου