ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί Κλαδικής Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Κατηγορίες Προϊόντων Πλαστικής Συσκευασίας
Περιγραφή Εξεταζόμενων Προϊόντων
Πρώτες Ύλες – Τύποι Πολυμερών
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο Πλαστικών
Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων
Ποσοτικοί Στόχοι για την Ανακύκλωση Συσκευασιών
Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
Η Ζήτηση Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εξέλιξη της Πορείας Ορισμένων Κλάδων-Πελατών
Εξέλιξη της Δραστηριότητας Ορισμένων Κλάδων-Πελατών
Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (2015-2019)
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (2019-2020)
Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (2015-2019)
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία ¨Ελαστικό - Πλαστικά¨
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
 Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Εξωτερικό Εμπόριο – Κατηγοριοποίηση βάσει κωδικών Intrastat
Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Εισαγωγές Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Κύρια Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Κύρια Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
-Εγχώρια Αγορά Φύλλων Φιλμ – Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Σακουλών, Σάκων, Τσαντών - Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Φιαλών, Φιαλοειδών - Μερίδια Αγορά
-Εγχώρια Αγορά Κιβωτίων, Κουτιών, Τελάρων- Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Δεξαμενών, Ντεπόζιτων, Βυτίων – Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Βαρελιών, Μπιτονιών, Μεγάλων Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Κυπέλλων, Βάζων, Μικρών Δοχείων - Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς Πλαστικής Συσκευασίας
Παγκόσμια Παραγωγή Πλαστικών
Διάρθρωση της Παγκόσμιας Παραγωγής Πλαστικών ανά Περιοχή
Βασικά Στοιχεία του Κλάδου των Πλαστικών στην Ε.Ε.
Κατανομή της Ζήτησης Πλαστικών στην Ε.Ε. ανά Χώρα
Διάρθρωση της Ζήτησης Πλαστικών στην Ε.Ε. ανά Κλάδο
Διάρθρωση της Ζήτησης Πλαστικών στην Ε.Ε. ανά Πρώτη Ύλη
Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας στην Ε.Ε.
Εξωτερικό Εμπόριο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις
Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου